Kraaninspectie Nederland

Keuringen, Inspecties en Certificeringen

In de tabel onder aan deze pagina treft u de wettelijke keuringstermijnen aan volgens de AI17. Kraaninspectie Nederland verzorgt al deze keuringen voor u.

Naast inspecties voor hef- en hijsmiddelen verzorgen we ook controles op preventiemiddelen bij u op locatie. Het is dus niet meer nodig verschillende afspraken met meerdere inspectiebedrijven te maken. Kraaninspectie Nederland biedt een compleet inspectiepakket en alles is meteen goed geregeld.

 

Keuringstermijnen AI17

De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens gebruik veilig blijft. De werkgever moet de risico’s tijdens het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren. De uitvoering en frequentie van de gebruikscontrole, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. Als hulpmiddel bij de bepaling van de risico’s kan bijlage 5 Risicofactoren bij gebruik van hijs en hefmiddelen worden gehanteerd. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen/ – beproevingen uitgevoerd moeten worden. Alternatieve methoden voor het uitvoeren van beproevingen, bijvoorbeeld scheuronderzoek, metingen tussen referentiepunten en dergelijke uitgevoerd door een door de werkgever ingeschakelde deskundige, behoren tot de mogelijkheden.

Zoals reeds vermeld vallen alle hijs-en hefgereedschappen onder het regime van de Machinerichtlijn. Dit betekent dat voor hijs- en hefgereedschappen IIA-verklaringen afgegeven moeten worden. In de praktijk is het zeker niet altijd praktisch uitvoerbaar voor de werkgever om, via een risico inventarisatie (met behulp van de invloeden genoemd in bijlage 5), te bepalen welke keuringstermijn voor zijn hijsgereedschappen verantwoord is. Daarom is het hieronder opgenomen overzicht van algemeen gehanteerde minimum termijnen zeer goed hanteerbaar. De minimum termijnen zijn hierin per productgroep vermeld . Alle genoemde termijnen zijn als minimum termijnen te hanteren maar dienen te allen tijden te worden aangepast (verkort) indien sprake is van zeer intensief of ruw gebruik, conform de door de fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften.

 
Overzicht mogelijke inspectie- en keuringstermijnen van hijs – en hefmiddelen

Jaarlijkse Inspectie Jaarlijkse Keuring 4-Jaarlijkse Keuring
Ketting en kettingwerk X X
Kraanhaken X X *)
Staalkabel X
Kettingwerk vast aan staalkabels X X
Tuikabels X
klemmen X
Hijsbanden van kunststof X
Spanschroeven X
Hefmagneten X
Vacuüm hefapparatuur X
Hijsjukken X
Vorken voor heftrucks X X
Voorzetapparatuur vorkheftrucks X
Valgordels en vallijnen X
Takels X
Lieren X
Loopkatten X
Vijzels X X
Heftafels X

*) Alleen indien los genomen of los aangeboden ter keuring.

 

Maak vrijblijvend een afspraak met ons

Bel ons:

088-5064999

Email ons:

info@kraaninspectienederland.nl


Bezoek ons:

Katwolderweg 8a
8041 AD Zwolle


Route & overige contactinfo